Річний звіт про діяльність закладу

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 Дошкільний навчальний заклад  «Червона шапочка» розпочав функціонування у 1967 році.  Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музично-спортивна зала;;
 • медичний кабінет;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

-    спортивний   майданчик. 

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

               За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 32 місця для дітей від 1.5 до 6(7)років, фактично вміщує 37 дітей.

У 2017-2018 навчальному році укомплектовано 2 різновікових  групи.

   У цьому навчальном році заклад відвідувало 43 дитини, що на 5 чол менше за попередній, з них:

 - перед дошкільного віку – 12 дітей,

 - дошкільного віку –26 ,

 - випущено до школи – 15 дітей

            За звітний період прийнято – 12 дітей.

 Контингент батьків соціально благонадійний, переважають діти з сімей робочих (61%), підприємці – 6%, службовці – 19%, не працюють -14%.

Склад сімей вихованців: повна – 80%, неповна – 18%, багатодітні – 2%. 

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

            Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 13 працівників: - 7 обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 4 педагоги, у тому числі: інструктор з фізичної культури, 1 музичний керівник, 3 вихователі. З них 3 мають вищу освіту, 1 – базову освіту. Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям такий:

 • «спеціаліст вищої категорії - 1 педагог – 25%;
 • «спеціаліст ІІ категорії» – 1 педагог  -  25%;
 • «спеціаліст»- 2 педагоги – 50%

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів  з урахуванням індивідуальних можливостей кожного педагога: у поточному році  1 педагог підтвердив кваліфікацію «спеціаліст».

 Впродовж звітного періоду намітилась тенденція стабілізації колективу. .

3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2017-2018н.р.

  Завдання на поточний навчальний рік визначено наступним чином:

І. Забезпечення якісних  умов  функціонування дошкільного навчального закладу на сучасному етапі з урахуванням вимог та змін в освітній галузі:

1.1.Запровадження різнотривалого перебування дітей у дошкільному навчальному закладі за попитом батьків;

1.3.Реалізація додаткових освітніх послуг;

1.4.Активізація роботи щодо здійснення соціально-педагогічного патронату;

1.5.Організація якісного і повноцінного харчування.

2. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти через:

2.1.Виховання у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку засобами формування оцінно-контрольних дій.

3.  Підвищення активної педагогічної позиції педагогів, формування педагогічної рефлексії, відкритості інноваціям, здатності  творчо змінюватись до вимог сучасності та власного потенціалу.

        Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я. На постійному контролі у  адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

        Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створені задовільні умови: музично- спортивна зала, спортивний майданчик, педагогічний колектив прцює над екологічним вихованням.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій у освітньо-виховний процес  дозволило покращити стан здоров’я, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба .

          Намітилась позитивна тенденція щодо зменшення показників простудної захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження.

 

4. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. ДНЗ працює за Базовою програмою «Я у Світі»

У 2017-2018 навчальному році у ІІ половину дня велась робота гуртків:

- вихователями у групах: Касьяненко Л.В.«Пізнайко» (екологічного напрямку),

- спеціалісти: музичний керівник Команова О.В. «Чарівна казка» (інноваційна діяльність);

інструктор з фізкультури – Мельникова Н.І.  «Малятко – здоров’ятко».

 

Головною метою роботи колективу  дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Педагоги закладу на чолі з завідувачем  вважають цю роботу надзвичайно важливою.

 

5. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

            Безпосереднє керівництво ДНЗ «Червона шапочка» здійснює Відділ освіти Тростянецької райдержадміністрації. До складу органів самоуправління  дошкільного навчального закладу входять:

 •  ДНЗ,
 • Батьківський комітет груп,
 • Педагогічна рада,
 • Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань.

  Комплектація штатів у відповідності до затвердженого штатного розпису.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у керівника були 25 осіб. Головними питаннями, які порушені під час бесід  є безкоштовне харчування та оформлення дитини до ДНЗ. За ініціативи завідувача на особистий прийом були запрошені батьки, які мали заборгованість по оплаті за харчування. (3 особи)

 Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Впродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду за підсумками роботи.

 Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості  відбувалась через раду ДНЗ.

Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

 • Батьківські збори,
 • Індивідуальні консультації,
 • Спортивні свята  за участю батьків «Спортивна родина», «Святом спорту діти зустрічають літо»,
 • Спільні виставки, участь у святах  «Осіннє мережево», «Новорічна казка» , «Випускний бал».

 6. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою  зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У ДНЗ працює досвідчена, висококваліфікована медична сестра та кухар. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС () грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

             Виконання натуральних норм харчування за 2017 рік по всіх основних продуктах ( м'ясо, масло, риба, овочі,  соки, крупи, цукор) 90-95%.

            Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і  кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

             

8. Система роботи щодо соціального захисту дитини

            Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому  суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

 На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату»,    інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи  які включають:

- надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, включення батьків у процес  виховання, навчання та реабілітації дитини;

- формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у вирішенні її психолого – педагогічних та соціальних проблем;

-  створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.   

 

9. Система роботи   закладу щодо   попередження травматизму

З урахуванням специфіки  ДНЗ - розташуванням поблизу лісової зони, належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з ОБЖД, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у різних життєвих ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;  формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань  про  правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період випадків травмування дітей не зафіксовано. Серед працівників не було випадків побутового травматизму.

10. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника так, як на вирішення  його потрібні кошти .

Фінансово-господарська  діяльність закладу здійснюється  згідно кошторису, сформованого  Білківською сільською радою. Фінансові асигнування на 2018 рік заплановано лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу.

У звітному періоді за кошти місцевого бюджету було придбано:

 

Деззасоби – 630 грн

Павільйон (лютий 2018) -  25796 грн

Меблі для харчоблоку (столи кухонні, мийка, столєшниця, кран- змішувач води)

 -    8206 гр

Медикаменти – 330 грн

Будівельні матеріали (цемент, фарба, шпалери, сантехніка)  -  6576 грн

                       Всього:    41  538  грн

 

10.1. Ремонтні роботи у ДНЗ:

За кошти місцевого бюджету:

 1. Бетонування ігрового майданчика та доріжок на території ДНЗ
 2. Косметичний ремонт приміщень

власними силами:

1. Ревізія промивка та фарбування внутрішньої системи опалення

2. Ремонт та фарбування ігрового обладнання на майданчиках ДНЗ

3. Косметичний  ремонт підсобних приміщень та котельні

4. Озеленення території ДНЗ.

 

 

Не можна обійти увагою  велику спонсорську та батьківську допомогу:

1.  Навісні шафи для посуду – 1 752 грн

2.  Вапно  – 300  грн

3.  Періодична література (Палітра педагога, Бібліотека вихователя), методична література – 454 грн

4. Спортивний інвентар (м’ячі, обручі спортивні) - 364 грн

5. Ліцензія діяльності закладу – 186 грн

6. Фінансування роботи сайту ДНЗ -  560 грн

                   Всього:   3  616  грн

 

Всі права захищені © 2014